Den vägledning du behöver som ger de resultat du vill ha Läs mer om vårt erbjudande

Våra tjänster

Våra tjänster

En äkta oberoende rådgivning

I dagens komplexa finansiella värld kan en äkta oberoende rådgivare göra stor skillnad. Burenstam & Partners vill vara ett annorlunda företag för kapitalförvaltning. Annorlunda i bemärkelsen att vi arbetar med en objektiv och transparent modell ...

Privatpersoner

Oberoende finansiell rådgivning

Det bor en person i varje kund. En unik individ med olika förutsättningar, mål, och drömmar. Därför ger vi oberoende rådgivning för att tillsammans skapa en personlig förmögenhetsplan för ett enklare och rikare liv.

Läs mer

Family office

En ekonomisk framtid för fler

Vi har lång erfarenhet av att samordna förvaltningen av hela familjens kapital. Vi ser möjligheterna, och löser eventuella knutar kring generationsskifte och förmögenhetsfrågor, rörande allt från företag till skogsfastigheter.

Läs mer

Entreprenörer

Från en entreprenör
till en annan

På Burenstam & Partners är vi entreprenörer i ekonomisk utveckling. Precis som du är expert på framgångsrikt företagande. Medan du fokuserar på kärnverksamheten jobbar vi med kapitalförvaltning och andra frågor som rör din förmögenhet.

Läs mer

Företag

Vi hjälper företag planera och placera

Banken ger sällan bästa avkastningen. Därför bistår vi företag och ledningsgrupper med förmögenhetsplanering – allt från att placera överlikviditet till pensionsmedel på ett tryggt sätt med ekonomisk tillväxt.

Läs mer

Stiftelser

Vi hjälper små och stora stiftelser

Burenstam & Partners har stor erfarenhet av stiftelsers unika behov av en trygg kapitalförvaltning. Verksamheten omgärdas av regler och har tydliga riktlinjer för risk och placeringar.

Läs mer

Institutioner

Från kommuner till pensionskassor

Finansiell direktavkastning och bevarande av förmögenhetens realvärde är viktigt för de flesta institutioner. Vi hjälper allt från trossamfund och föreningar till kommuner och landsting med en effektiv kapitalförvaltning.

Läs mer

Investeringsfilosofi

Investeringsfilosofi

Burenstam & Partners investeringsfilosofi

Burenstam & Partners har ett välmeriterat investeringsteam vars uppgift består i att övervaka de finansiella marknaderna och ta fram de bästa förvaltarna och den bästa strukturen för respektive tillgångsslag åt våra kunder.

Principer

Oberoende med tydliga principer

Vår helhetssyn på investeringar och kundrelationer bygger på tydliga principer. Därför vet du alltid vad du kan förvänta dig av vårt samarbete. Att vara oberoende är för oss en självklar förutsättning för att ge dig god rådgivning.

Läs mer

Investeringsstrategi

Vi investerar på dina villkor

Burenstam & Partners strävar efter att på ett strukturerat sätt skapa portföljer som passar dina preferenser och behov. Genom ett nära samarbete skapar vi en tydlig strategi för investeringar som utgår från din unika situation.

Läs mer

Att välja förvaltare

De bästa förvaltarna
för dina behov.

Burenstam & Partners har utvecklat en solid urvalsprocess för att matcha dina behov och önskemål med de bästa förvaltarna. Så att du alltid kan vara säker på en hög kvalitet i din portfölj.

Läs mer

Vad gör oss annorlunda

Vad gör oss annorlunda

När vi startade Burenstam & Partners var det med en tydlig filosofi om att agera på kundens sida

Oberoende

Oberoende och med tydliga principer

I dagens svåröverskådliga finansmarknad har rådgivarna en viktig funktion att fylla. Vi tror på att äkta oberoende rådgivning.

Läs mer

Stor och Liten

Liten och personlig - ­
stor och stark

Vi är en snabbfotad organisation som förvaltar våra kunders förtroende och kapital. Liten och personlig betyder att vi träffas regelbundet och ser över din situation. Stor och stark betyder att vi har handlingskraft att skapa nya möjligheter.

Läs mer

Våra principer

En etablerad utmanare med fasta principer om integritet och kundens intressen

Personligt engagemang och hög integritet är exempel på principer som hjälper oss att berika våra kunder varje dag. Titta närmare på hur de vägleder oss i investeringsbeslut och relationer.

Läs mer

Bevara och utveckla

En långsiktig partner

Vi har ett genuint intresse för våra kunder - och har ett långsiktigt helhetsperspektiv på deras intressen och välmående. Vi har den expertis, erfarenhet och insikt du behöver.

Läs mer

Vad kunderna säger

Helhetsgrepp & transparens

Som kund är du nyckeln till vårt företags utveckling. Genom att samtala och utvärdera samarbetet kan vi utveckla våra tjänster och vårt erbjudande så att de på bästa sätt möter dina behov och önskemål.

Läs mer

Om Burenstam & Partners

Om Burenstam & Partners

En insiktsfull partner på kundens sida

Burenstam & Partners är ett kunskapsföretag som arbetar aktivt med finansiell rådgivning till Sveriges förmögna privatpersoner, familjer och institutioner. Som oberoende rådgivare skapar vi unika lösningar för våra kunder.

Läs mer

Samarbetspartner

Tankeutbyte och lärkraft

För att Burenstam & Partners kunder ska få tillgång till ett brett utbud av specialistkompetens, tar vi sedan många år tillbaka hjälp av personer och företag som har en specifik efterfrågad kunskap, erfarenhet och kanske intressanta nätverk.

Nätverk

Engagemang och
välgörande ändamål

Burenstam & Partners har genom kunder och samarbetspartners ett intressant nätverk där vi möjliggör erfarenhetsutbyten och olika typer av engagemang.

Läs mer

Media

Förfrågningar hänvisas till:
VD Lars Uppsäll Tel: 46 (0) 8 755 23 10 lars.uppsall@burenstam.se

Karriär

Vi är ett kunskapsföretag

Kvaliteten på vårt arbete är helt beroende av människorna som arbetar hos oss. Därför är ett av våra viktigaste mål att attrahera, utveckla och behålla duktiga medarbetare.

Läs mer

Artiklar och insikt

Kontakta oss

Kontakata oss - Burenstam & Partners
Vår investeringsfilosofi bygger på att sprida tillgångarna på olika tillgångsslag och olika förvaltare för att på så sätt skapa mervärde till kundens portfölj genom god avkastning i förhållande till risknivå.

Därför lämpar sig vår modell bäst för familjer, privatpersoner, stiftelser och andra institutioner med placeringsbara tillgångar från 10 msek och uppåt. Vår ambition är att skapa en långsiktig relation med våra kunder där vi tar ett helhetsansvar för kundens alla behov.

Kontakta oss Hitta hit Övriga ärenden: Telefon +46 (0)8 755 23 10, postmaster@burenstam.se