Allt börjar med dig

Vår uppgift som rådgivare är att göra ditt liv bättre, här och nu.

2004

Etablerat

18mdkr

Kapital under förvaltning

52

Anställda

3

Kontor

image

Vi sätter kunden först

En oberoende aktör

Ända sedan starten år 2004 har Burenstam & Partners haft en tydlig ledstjärna; att vara på kundens sida. Detta har format vilka vi är, vad vi gör och hur vi jobbar. Som oberoende rådgivare har vi inga egna produkter, nära förbindelser eller incitament som påverkar vilka råd du får.

Vad innebär vårt oberoende för dig?

Vad gör vi för dig?

Vår uppgift är att hjälpa dig att leva ett rikare liv, nu och i framtiden. Som förmögenhetsförvaltare utgår vi från vad som är viktigt i just ditt liv och hur vi tillsammans kan säkerställa att du realiserar dina drömmar och mål. Resultatet är din personliga förmögenhetsplan som tar hänsyn till alla de delar som påverkar det finansiella livet. God kapitalförvaltning är en viktig del av detta, men samtidigt bara en av de delar vi inkluderar i förmögenhetsplanen.

Prata med en av våra rådgivare

Ett rikare liv i ett hållbart samhälle

I vår vision finns ett ansvar för att bevara och utveckla de värden som betyder mest för våra kunder, också ett ansvar för en hållbar samhällsutveckling. Vårt uppdrag handlar därför om mer än att generera avkastning på det kapital vi förvaltar. Vi har uppfyllt vår vision först när vi lyckas skapa ett värde för våra kunder, anställda och ägare som inte försämrar för samhället vi lever i idag, och inte påverkar möjligheterna för framtida generationer.

image
image

Så tar vi betalt

Våra kunder är våra uppdragsgivare – vi mottar endast arvode från dig. Som oberoende rådgivare har vi ingen intjäning från tredjepart och alla returprovisioner går oavkortat tillbaka till dig som kund.

Vårt årliga arvode baseras på de tjänster du önskar, storleken på kapitalet till förvaltning samt val av rapporteringstjänster. Årligt arvode för förvaltning och depåavgift beräknas i procent av portföljens marknadsvärde.

Utöver det tillkommer en fast årlig avgift samt ett etableringsarvode i form av ett fast belopp vid uppstart av kundförhållande.

Utöver arvode till Burenstam & Partners tillkommer arvode på produkter som är en del av investeringsrådgivningen. Burenstam & Partners ska tillgängliggöra en översikt över estimerad produktkostnad innan transaktionen genomförs samt löpande därefter. Kostnaderna redovisas för dig som kund på minburenstam.se.

"Därför fokuserar vi lika mycket på dig, som på marknaden"

Ingen förmögenhet är den andre lik, vi förvaltar de värden som betyder mest för dig.

Se video

Karriär

Är du nyfiken på karriärmöjligheter hos oss, se mer på våra karriärsidor.