Markedskommentar
Mai 2021
«Inflasjonsveksten er fortsatt i anmarsj og det er ikke umulig at aksjemarkedet kan reagere negativt i perioden foran oss»

Niclas Hiller, CIO

Aksjemarkedet er villrådig – langvarig eller midlertidig høy inflasjon?

Dette er det markedet nå har vanskeligheter for å bestemme seg for, men det virker som høyere inflasjon og vekst er markedets spådom ved utgangen av mai måned.

Det globale aksjemarkedet fikk nesten to prosent avkastning i mai, der Europa steg med hele 4,5 prosent i norske kroner. All avkastning i den globale indeksen kom fra det som klassifiseres som verdiaksjer. Trenden hittil i år er at verdiaksjer og små selskaper gjør det vesentlig bedre enn vekst og store selskaper. Men til tross for dette steg ikke renter. Obligasjoner ga dog en svak positiv avkastning, mest drevet av avkastningen fra kredittmarkedet.

Ellers var månedens hendelse og «snakkis» Bitcoin og kryptovalutas kraftige fall og korrigering. Verdien av Bitcoin falt nærmere 40 prosent i mai. Vi ble minnet på at det ikke er noe som stiger i all evighet og at visse tilganger er mer risikofylte enn andre. Verdt å merke seg er at mobilitet og transport av varer er økende, men det mangler containerkapasitet. Prisen for å frakte en container med varer fra Shanghai til Rotterdam nådde ny toppnotering i mai og har siden årsskiftet steget med nesten 285 prosent. Med det sagt ser vi også at noe av denne veksten er avtagende. Inflasjonsveksten er fortsatt i anmarsj og det er ikke umulig at aksjemarkedet kan reagere negativt i perioden foran oss. Vi får håpe dette ikke gir en ketchupeffekt, først ingenting og deretter litt for mye.

Hovedpunkter mai 2021

1,7 % Global aksjeindeks (NOK)
4,2 % Nordisk aksjeindeks (NOK)
0,2 % Global obligasjonsindeks
0,0 % Norsk obligasjonsindeks
Marknad & Investering

Transaktionsmarknaden under pandemiåret – hög- eller lågtryck?

Marknaden för transaktioner sattes i ett avvaktande läge med covid-19, men pandemiår till trots hindrade inte svenska transaktionsmarknaden från att avsluta på topp med en högre transaktionsvolym än rekordåret 2019.

Läs mer
Nicolas Guttormsen, aksjesjef:

«Videre oppgang drevet av de sykliske sektorene»

Aksjemarkedet i mai

Oppgangen i globale aksjemarkeder fortsatte i mai etter nye bekreftelser på stigende global økonomisk veksttakt. Samtidig er det indikasjoner på at veksttakten nå muligens har flatet noe ut, og det ble en noe mer volatil måned hvor investorer balanserte de positive effektene av økonomisk vekst mot trusselen om økt inflasjon. Tall fra USA viste at inflasjonen steg med hele 0,8 prosent i april, hvilket var betydelig over forventningene på 0,2 prosent. Den kraftige økningen fryktes å kunne medføre både kraftigere og raskere renteoppgang i USA enn tidligere forventet, samt at det kan fremskynde nedtrappingen av sentralbankenes støttekjøpsprogram. Kombinasjonen av økonomisk vekst og økt inflasjon favoriserte nok en gang verdiaksjer over vekstaksjer (MSCI World Value indeksen endte opp litt over tre prosent, mens MSCI World Growth indeksen endte marginalt ned). Hittil i år har verdiaksjer gitt over ni prosent bedre avkastning enn vekstaksjer.

Verdensindeksen MSCI ACWI endte i lokal valuta opp 1,1 prosent i mai, mens den i norske kroner steg 1,7 prosent. Den norske kronen var uendret mot amerikanske dollar, men svekket seg mot de fleste andre større valutaer. Europa og Latin-Amerika ble de beste regionene i mai, mens USA og Asia endte med noe lavere avkastning enn verdensindeksen. På globalt nivå ble de mer sykliske sektorene energi og finans igjen de beste, mens de mer defensive sektorene helse og kraftforsyning ble de svakeste. Teknologisektoren som var så dominerende i fjor er kun opp 2,1 prosent i NOK så langt i år, mens energi, som endte ned nesten 36 prosent i fjor, er hittil i år opp over 22 prosent.

Fremvoksende markeder startet året betydelig bedre enn modne markeder, før de falt betydelig tilbake i mars og april. I mai ble nok en gang fremvoksende markeder bedre enn modne markeder, hovedsakelig drevet av India og Brasil, men hittil i år er forskjellen fremdeles 3,6 prosentpoeng i favør av modne markeder. I store deler av den vestlige verden har vaksineringen nå kommet på et nivå som tillater mindre restriktive tiltak, mens deler av fremvoksende markeder er inne i en ny runde med smitteutbrudd og nedstengninger samtidig som vaksineutrullingen henger etter. Frykten for nye mutasjoner og vaksineeffektiviteten på disse har igjen blitt en bekymring.

Det har vært en meget sterk start på året for aksjer generelt, hovedsakelig grunnet stimulerende finans- og pengepolitiske tiltak verden over, selskapsresultater som har overgått forventningene, samt at eskalerende vaksineutrulling har bidratt til mindre restriksjoner og fornyet fremtidstro. Øynene er nå rettet mot USA, og hvorvidt den amerikanske sentralbanken får rett i sine prognoser om at inflasjonsøkningen er forbigående.

Aksjemarkedet i figurer

Eric Heitmann, rentesjef:

«Moderate bevegelser i kredittpåslag og statsrenter»

Rentemarkedet i mai

Mai ble en måned der vi opplevde gode avkastningsresultater på tvers av ulike kategorier innenfor renteuniverset. Vi opplevde at statsrenter i Europa steg svakt mens de ledende statsrentene i USA opplevde et fall i rentene i mai. Den 10-årige amerikanske statsrenten falt med 0,03 prosentpoeng til 1,59 prosent. Tilsvarende europeisk rente steg med 0,02 prosentpoeng og endte dermed på -0,19 prosent. Dette har bidratt til at USA var en av regionene som gjorde det best denne måneden, både for kreditt av god kvalitet og for mer risikofylte renteinstrumenter. I Europa opplevde kreditt av god kvalitet en svakere avkastning da statsrentene steg svakt innenfor dette området. Vaksinasjonsutviklingen både i Norge og globalt begynner å tilta og smittespredningen er betydelig redusert den siste tiden. Asia opplevde solid avkastning i stor grad drevet av fremvoksende markeder og kraftige kredittkompresjoner i disse områdene. Dette er et direkte resultat av en bedring i sentimentet knyttet til betjeningsevne av gjeld i regioner med lav finansiell stabilitet. Penge- og finanspolitiske verktøy er i full sving og optimismen er fortsatt høy i gjeldsmarkedene.

Den minst risikoutsatte delen av rentemarkedet hadde en god måned, og en global renteindeks bestående av både stats- og foretaksobligasjoner (Barclays Global Agg) steg med 0,22 prosent i verdi. Dette er i hovedsak drevet av god avkastning i USA og Asia som opplevde gode kreditt- og durasjonsbidrag. Den mer risikoutsatte delen av markedet gav også god avkastning der en indeks bestående av globale høyrenteobligasjoner (Barclays Global High Yield) oppnådde 0,61 prosent i avkastning denne måneden. Norden skilte seg positivt ut sammenlignet med resten av Europa og opplevde en bedre avkastning enn de globale markedene innenfor kreditt av lavere kvalitet. Den norske rentekurven ble brattere i mai, men durasjonen i det norske rentemarkedet er generelt kortere enn det globale og bidragene fra utviklingen er dermed generelt svakere. Denne måneden skilte fremvoksende markeder seg positivt ut. Dette skyldes i stor grad en høy effektiv rente fra en svak utvikling hittil i år, samt fall i både statsrenter og kredittpåslag i flere regioner.

Rentemarkedet i figurer