Välkommen till lunchseminarium om utsikterna för 2019!