Vd:n om jämställdheten 2020: ”Vi har blivit mätta lata katter”

Jämställdhetsdebatten har varit livlig men den har också mattats av och Sverige har gått från att toppa jämställdhetsindex till att tappa i rankning. Amanda Lundeteg, vd på AllBright, menar att ingen gynnas av en könsobalans och att det krävs ett krafttag för att krossa glastaket till vd-posten – och utjämna löneskillnader.