Rapporter och guider

Private Equity 2021

Private equity har varit en viktig del i vår förvaltning av kunders portföljer över tid och vi genomförde den första private equity-investeringen under 2004. Sedan dess har vi kontinuerligt utvecklat och förbättrat hur vi förvaltar private equity på ett kapitaleffektivt sätt.

2021-08-09

Scan Her Wealth

I samarbete med Kantar Sifo Prospera har vi undersökt hur förmögna skandinaviska kvinnor har byggt upp och kontrollerar sin finansiella förmögenhet. Resultatet gav oss en unik inblick i hur förmögna skandinaviska kvinnor ser på att ha en förmögenhet, vad som är viktigt när de investerar sitt kapital, hur de fördelar sin tid – och det finns både likheter och skillnader i de skandinaviska länderna.

2021-03-01