Marknadskommentar

Marknadsbrev juni 2021

Flera indikationer pekar nu mot att den globala industrikonjunkturen har nått en topp de senaste månaderna. Detta innebär att sannolikheten för en temporär men tydlig nedgång inom industrin har ökat det närmaste halvåret.

2021-06-08

Marknadsbrev maj 2021

Lägre virussmitta, ökad vaccination och mindre restriktioner möjliggör ekonomisk återhämtning för Euroområdet, som hittills haft en svagare utveckling jämfört med Norden och USA. Men vad händer andra halvåret, och hur kan det påverka global tillväxt?

2021-05-07