Bevara & Utveckla

Bevara och vidareutveckla det som du har skapat, för framtiden och för de som ska ta över efter dig.

Marknadsläge 16 september

Hur ser den ekonomiska återhämtningen ut just nu – är den som väntat? Hur stark är egentligen världsekonomin? Vad avslöjar det globala konjunkturläget om tillväxt och inflation? Hur länge ska vi räkna med rekordlåga räntor och hur kan lågränteläget påverka börs och företagsvinster? 

2021-09-20

Om förvaltning, fällor och förutsättningar

Investeringslegendaren Warren Buffett investerade på aktiemarknaden för första gången som tioåring och skapade efter fyllda 65 år 95 procent av sin förmögenhet. Här guidas vi igenom vad man bör tänka på som investerare gällande förvaltning, fällor och förutsättningar.

2021-08-31