Bevara & Utveckla

Bevara och vidareutveckla det som du har skapat, för framtiden och för de som ska ta över efter dig.

Ser en enorm potential i livslångt lärande

Att en dyr universitetsutbildning är vägen till framgång bromsar innovation i kunskapsindustrin – och behovet av effektivisering och bättre lärande ökar. Det menar Jeffrey Leeds, partner och grundare av Leeds Equity Partners.

2022-01-14

10 miljarder i fastigheter

Burenstam har investerat i fastighetsmarknaden i över 10 år genom olika lösningar och strategier. I början investerade vi mycket i Norge och Sverige, men med tiden blev exponeringen bredare. Till en början mot resten av Europa, därefter USA och till slut Asien. Detta har gett våra kunder en bred och effektivt förvaltad portfölj som sträcker sig över olika riskklassificeringar, fastighetssektorer och geografiska områden.

2021-12-22