Bevara & Utveckla

Bevara och vidareutveckla det som du har skapat, för framtiden och för de som ska ta över efter dig.

Pollen Street vinner ESG-pris

Burenstam & Partners kunder är investerade i Pollen Street Capital som gett en god riskjusterad avkastning. Nyligen mottog PE-bolaget ett hållbarhetspris av Capital Finance International för sitt engagemang på området.

2021-05-18

Ökat fokus på hållbarhet inom private equity

Det har varit ett ökat fokus på hållbarhet de senaste åren. Detta ser man tydligt när private equity-fonder ska hämta in kapital, som i sin tur har en påverkan på vilka investeringsbeslut som fattas.

2021-05-12