Bevara & Utveckla

Bevara och vidareutveckla det som du har skapat, för framtiden och för de som ska ta över efter dig.

Tack för i år – Burenstamdagen!

Burenstamdagen 2021 har passerat och vi riktar ett stort tack till Emma Frans, Anders Hansen, Stefan Hyttfors, Robin Söderling, Noel Abdayem och ni andra som deltog och bidrog.

2021-11-22

Strategichef Anders Zachrisson ser ett ökande behov av rådgivning kring hållbarhet

Burenstam & Partners strategichef Anders Zachrisson identifierar tidigt vilka megatrender som kommer att påverka och engagera kunderna. Han ser ett ökande behov av rådgivning med ett helhetsperspektiv kring hållbarhet, utöver de finansiella placeringarna.

2021-10-12