Finansiell information & Tillstånd

Burenstam & Partners AB, organisationsnummer: 556631-2434,
innehar följande tillstånd från Finansinspektionen:

  • Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
  • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
  • Försäkring i samtliga livförsäkrings klasser (direkt) och försäkringsförmedling
  • Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt)
  • Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument
  • Annan sidoverksamhet, redovisningstjänster

Best Execution RTS 28 2020

Cash instruments
More than 1 trade per business day in the previous year on average
Top five execution venues ranked in terms of trading volumes Proportion of volume traded as a percentage Proportion of orders executed as percentage
Nordnet Bank AB, 549300JSC82O1L4XV837 100,00 % 100,00 %

Burenstam & Partners AB takes into account price, cost, market impact, speed of execution, likelihood of execution, and settlement, size and type of order, and other relevant factors when executing client orders. Emphasis for orders without specific client instructions is always on the total cost of trading for clients.

When taking into account the factors above for the orders executed in 2020, Burenstam & Partners considers the quality of
execution to be satisfactory.

Våra allmänna avtalsvillkor finner du här

VD och styrelse

Lars Uppsäll, VD

Lars Uppsäll har fram till att han tillträdde som VD varit operativt ansvarig i bolaget. Innan han tillträdde på Burenstam & Partners år 2008, arbetade Lars bl.a. som rådgivare, controller och enhetschef. Lars har lång och bred erfarenhet inom den finansiella sektorn och är utbildad civilekonom från Stockholms universitet.

Anders Zachrisson, Styrelseledamot

Civilekonom från Lunds universitet. Chef för Strategisk affärsutveckling för Formuesforvaltning AS i Norge och Burenstam & Partners AB i Sverige. 15 års erfarenhet inom Wealth Management. Förutom Stockholm och Oslo har Anders arbetat i London, Singapore, New York och Toronto. Tidigare SEB Private Banking, Skandia, Indiska Tata Consultancy Services och eget konsultbolag Wealth Partner AB.

Øystein Bø, Styrelseordförande

Diplomekonom från Handelshögskolan BI (1994). VD för Formuesforvaltning AS i Norge. Var med och etablerade Formuesforvaltning år 2000, och har sedan dess haft en aktiv roll i utvecklingen av bolaget. Tidigare olika ansvarsområden inom Storebrandkoncernen, däribland ansvarig för finansiell rådgivning och kundkommunikation. Flera styrelseuppdrag i kundföretag och kunders investeringsbolag.

Victoria Thore, Styrelseledamot

Civilekonom med internationell inriktning från Lunds universitet samt MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Idag VD för Familjens Jurist. Lång och bred erfarenhet från bank och finans med flera ledande befattningar inom bl.a. Ikano Försäkring AB, Nordnet Bank AB och Bankgirocentralen. Victoria har arbetat med den digitala affären i nästan hela sitt yrkesliv och har flera styrelseuppdrag med fokus framför allt på tillväxt och digitalisering.