Bevara & Utveckla

Bevara & Utveckla tar upp olika långsiktiga och aktuella frågeställningar, med återkoppling till det senaste inom forskning och utveckling på områden som styr vår vardag.