Bevara & Utveckla | Rose Maries Perspektiv

USA:s ekonomi utsätts för prövningar

Fram till oktober månad var den allmänna bilden att USA:s handelskrig med Kina framförallt påverkade den kinesiska tillväxten och att den amerikanska ekonomi skulle undgå negativa effekter.

Hoten mot amerikansk tillväxt bidrar till skakig börs

Förväntningarna om en obruten hög tillväxt i USA de närmaste åren har den senaste månaden förbytts i en ökad osäkerhet om utfallet det närmaste året.

Ränteuppgång i USA tecken på överhettning

USA går mot en överhettning i ekonomin när arbetslösheten nu är på lägsta nivån sedan 1969.

Finns hopp om långsiktiga reformer i Sverige

Nu har presidenten dock hamnat i en situation där han är mer pressad än länderna han har hotat med handelskrig.

EU lyckades avvärja biltullar på kort sikt

Under juni och juli har oppositionen mot amerikanska handelstullar ökat inom republikanska partiet.
Donald Trump and Governor Mike Pence

Allt fokus på Nordkorea mötet 12 juni

Det är för närvarande ett starkt positivt momentum i amerikansk ekonomi vilket gör Trump extra okänslig för handelskrig som kan komma att skada även USAs tillväxt längre fram.

Trump ökar trycket på befintlig världsordning

Svagare export är det som utmärker inbromsningen i Europa vilket kan vara ett första tecken på att globala konjunkturen mattas av.
american flag waving for a national holiday in washington dc

Början på nytt kallt krig mellan USA och Kina

USA får sannolikt igenom vissa förändringar men Kina är i dagsläget inte lika beroende av exporten som tidigare.

Finanspolitik ersätter penningpolitik som drivkraft

Amerikanska börserna kan fortsätta stiga framförallt om marginalerna ökar med en förväntad ökad aktivitet i ekonomin.
Formuesforvaltning Aksjer

Alternativa investeringar: Rose Marie kommenterar

Burenstam & Partners chefsekonom Rose Marie Westman blev intervjuad i tidningen Affärslivet runt alternativa investeringar.